หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (インフルエンザ) สำหรับเจ้าหนู เข็มที่ 1 (Oct 2016)

วันนี้พาเจ้าหนู+ตัวเองไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งที่ 1 (เด็กเล็กต้องฉีด 2 ครั้ง) แต่ก่อนที่จะไปฉีดก็ต้องกรอกเอกสารก่อนถึงจะฉีดได้
สิ่งที่ต้องนำไปด้วย
1. บัตรคนไข้
2. บัตรประกันสุขภาพ
3. สมุดสุขภาพแม่และเด็ก

ยื่นเสร็จก็มีให้เขียนคำร้องคล้าย ๆ ขอเบิก 1000 เยน (เขตนี้ช่วย 1000 เยน แล้วแต่เขตไม่น่าเหมือนกันนะ)

สำหรับปีนี้ インフル560-B デンカ

ค่าฉีดครั้งที่ 1ของเจ้าหนู (หลังจากหัก 1000 เยน) 3000 เยน
ส่วนของเรา ค่าใช้จ่าย 4800 เยน

นัดฉีดครั้งที่ 2 คุณหมอบอกว่าหลังจากฉีดครั้งนี้ 2 สัปดาห์

1 ความคิดเห็น: