หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การขอใบสถานภาพการพำนัก ประเทศญี่ปุ่น (在留資格認定証明書) และการขอวีซ่า

เกี่ยวกับเรื่องนี้เคยเขียนไว้ที่ลิ้งค์นี้ ลองอ่านดูนะคะ
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=naruchan&month=10-2012&date=29&group=3&gblog=1